De som aldrig reser sig fÖr nÅgon!

Shorties

Efter att ha fördjupat sig i livets stora frågor kommer De Besuttna att under år 2012 ägna sig åt de små frågorna i livet. Det blir korta och ögonblickliga produktioner utan eftertänksamhet och spekulation men med kraft direkt ifrån hjärtat.

Vill du bidra?

Vi du få en text tonsatt? Skicka ett par korta textrader till oss och bli överraskad!

Just nu arbetar De Besuttna på en produktion av korta impulsiva stycken. Tonsättning, arrangering, diktning, inspelning och mixning sker i ett sammanhängande arbetspass med minimalt efterarbete. Temat är reflexioner kring vår vardag. Produktionen kommer därför att bli en underbar samling totalt osammanhängande och meningslösa alster som man kan glädja sig åt når livet känns svårt.

Vill du bidra till vår produktion? Vi erbjuder nu en möjlighet att sända korta textrader till oss som kan användas i vår produktion. Ett par textrader räcker, med eller utan rim, gärna på engelska eller tibetanska men det viktigaste är att den uppkommit spontant. Texten kommer sedan att tonsättas av De Besuttna och vi tror att ni kommer att bli överraskade av resultatet.

Sänd till >mintext@debesuttna.se<. Som tack kommer ni att få ett hedersomnämnande på denna webbsida.