Under många år har De Besuttna försökt fördjupa sina insikter om vårt andliga kosmos.

Vad är meningen med livet? Var finns Gud? Finns det någon Gud?

För att nå djupare insikt om livets mening gjorde vi en kontemplativ i vårt inre universum och landade osökt i Tibet, på Världens Tak.

Våra intryck gav inspiration till det första album, 'Waiting for the enlightment' (2009).

Christmas edition 2009:

Med denna produktion vill vi tacka för att ni finns och berika ert helgfirande med ett komplement
till den den numera hårt kommercialiserade, stirriga och ångestfyllda årstiden.
Vi hoppas att denna enkla gåva kan bringa er en stund av
kontemplation och andlig frid, vilket ju också är meningen med den
nalkande högtiden.

 

Så sitt ner, koppla av och
låt era inre känslor förlösas till denna
nykomponerade julsvit, "Waiting for the enlightment" (2009), producerad av oss just för dig!